miércoles, 23 de mayo de 2018

Jornada de difusió de mobilitats a l'institut

El dimecres 23 de maig en sessió de claustre extraordinari es fa una jornada per contar a tot el claustre les mobilitats realitzades dins del projecte una vegada  acabat el mateix. S'extrauen conclusions i es fa una taula redona on participa i aporten idees tots els companys.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario